De Groene Sleutel

Natuurvriendenhuis De Berk in Essen heeft in april 2015 het internationale ecolabel De Groene Sleutel behaald. Voor ons is dat de bekroning van een beslissing die we een tijdje geleden genomen hadden: De Natuurvrienden draagt de natuur hoog in het vaandel en dat mocht best weerspiegeld worden in het eigen Natuurvriendenhuis.

Bij de verbouwing van De Berk in 2014 hebben we systematisch voor natuurvriendelijke materialen gekozen. Zo draagt het meubilair het FSC-label (d.w.z. dat het hout uit duurzaam beheerde bosbouw afkomstig is), gebruikten we het natuurproduct kurk als vloerbedekking in de kamers, op de gang en in de zithoek, en gebruikten we enkel MDF-platen die weinig methanal bevatten.

De Berk registreert water- en energieverbruik en zet zich in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Onze specifieke maatregelen: LED-verlichting, douches en toiletten met minder waterverbruik en een elektronisch gestuurd verlichtings- en verwarmingssysteem dat per kamer voor een optimaal energiebeheer zorgt.

Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van natuurvriendelijke en energiebesparende maatregelen. Iedere medewerker wordt regelmatig opgeleid om beter zorg te dragen voor het milieu en krijgt een persoonlijk overzicht met aandachtspunten waar hij of zij in zijn of haar functie op kan letten.

Personeel aan de receptie kan vlot aan de gasten vertellen wat De Groene Sleutel is en welke inspanningen ze kunnen leveren om ons te helpen met ons milieubeleid.

Aan een kamermeisje wordt gevraagd om handdoeken en lakens alleen te verversen als de gasten erom vragen en om het afval dat gasten niet gesorteerd hebben zelf te sorteren.

Keukenpersoneel wordt erop gewezen de deur van een frigo of diepvriezer best niet te lang te laten open staan en afval te sorteren.

Personeel in het cafetaria en het restaurant krijgt dezelfde boodschap, en ze letten er extra op dat deuren dicht blijven en lichten uitgeschakeld worden bij het vertrek.

Tenslotte is er ook technisch personeel. Aan hen wordt o.m. gevraagd om erop te letten dat er nergens een verlies van water of elektriciteit geconstateerd wordt.

Tot slot vragen we ook een kleine inspanning van onze gasten: help het afval te sorteren, in de eigen kamer, maar ook als je terugkomt van een uitstap, ga zuinig om met water en elektriciteit, laat niet te veel lichten branden op de kamer, hou deuren dicht,… Kortom, denk aan het milieu!

Milieubeleidsverklaring / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

ZZowel het management als alle medewerkers van De Berk nemen de taak op zich om de milieubelasting te beheersen en de milieurisico’s te beperken. De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers voeren hun taken uit in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het beleid van de onderneming.

Het natuurvriendenhuis De Berk voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en –voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. We leiden onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu.

Om ons beleid consequent en overal in de organisatie toe te passen, heeft
De Berk besloten om de vereiste maatregelen in het kader van De Groene Sleutel in te voeren. De Berk zal dit milieubeleid uitdragen aan onze medewerkers en onze bezoekers.